Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je podjetje Mercator d. d. obvestilo, da izvaja oz. umika oz. odpoklica proizvoda “Čips Hrusty Mercator Sour Cream&Onion”.

Ta čips vrnite čim prej  nazaj v trgovino!

Ime živila: Čips Hrusty Mercator Sour Cream&Onion

Črtna koda: 3838900944745

Dobavitelj: Adria Snack Compay d.o.o., Zagreb.

Akrilamid je procesno onesnaževalo, ki nastane kot posledica obdelave živil pri visoki temperaturi in lahko ogroža zdravje, na spletni strani navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Domneva se, da akrilamid nastane v živilu kot stranski produkt asparagina (amino kislina) in reducirajočega sladkorja (glukoza, fruktoza) v takoimenovani Maillardovi reakciji – rjavenje živila. Proces poteka pri višjih temperaturah in nizki vlažnosti. Pomemben je tudi čas. Količina akrilamida se v živilu povečuje s temperaturo višjo od 120◦C in časom, dodajanje vlage pri pečenju, tvorjenje akrilamida zmanjšuje. Pri temperaturah nižjih od 120◦C se akrilamid ne tvori. Proces nastajanja se začne, ko se živilo zlatorumeno zapeče. Čim bolj je barva zapečenja intenzivna, tem več akrilamida je prisotnega v živilu. V surovih živilih in kuhanih živilih akrilamid ne nastaja.

G. M.