“Voda je naš usodni dejavnik”

“Na ozemlju Slovenije, ki je le nekoliko večje kot Ontarijsko jezero v Kanadi, se stikajo vse štiri evropske regije: Alpe, Dinaridi, Mediteranska kotlina in Panonska nižina. Omenjena področja ustvarjajo izrazito bogato jezersko vodovje, ki poleg dveh največjih stalnih ledeniških jezer, Bohinjskega in Blejskega, presihajočega Cerkniškega in polslanega jezera Fiesa ter rečnih mrtvic, ponujajo tudi več kot 1.300 bajerjev, ribnikov, kalm in lokvanjev. K tej jezerski podobi je potrebno dodati še okrog 7.500 izvirov in 250 slapov s skupno dolžino 26.0000 km vodotokov in okrog 7.000 km občasno delujočih hudournikov. V Sloveniji imate možnost piti vodo tako na vsaj 8.000 izvirskih krajih in jo tudi zajeti vsaj na 10 000 km skupne dolžine rečnih in potočnih strug. Najdete kaj podobnega v širni Evropi? Lahko bi upravičeno rekli, da je voda naš usodni dejavnik. In to vodno harmonijo bi lahko predstavili z naslednjo značilnostjo: padavine se najprej dotaknejo slovenskih Alp, ki zastanejo v visokogorskih ledeniških jezerih. Prek slapov in hudourniških sotesk odtekajo v objem zelenih panonskih rečnih jezerskih mrtvic. Na sredozemski strani pa slovi bogat svet kraških jam z jezeri v podzemlju in presihajočimi jezeri na površini, vse do umiritve ob srečanju sladke in morske vode na gladini Jadranskega morja.”

Peter Firbas, biolog, čigar največja strast so zagotovo vode

Vir: https://www.domzalske-novice.si/2019/03/05/intervju-peter-firbas-voda-je-nas-usodni-dejavnik/