V občini Moravče bodo letos zamenjali kar 112 javnih svetilk

Občina Moravče v letu 2019 predvideva odstraniti neustrezne in dotrajane svetilke in jih zamenjati z novimi LED, skladno z Uredbo.

UREDBA o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ( Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13, v nadaljevanju ”Uredba” ) namreč določa oz. vpliva na varstvo narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja, varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in za zmanjšanje porabe električne energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje.

V občini Moravče je torej skladno z Uredbo v letošnjem letu predvidena zamenjava kar 112 svetilk. Z zamenjavo bodo letno porabo (čas delovanja letno 4000 ur) 82.592kWh zmanjšali na 33.600kWh, kar pomeni, da se bo celotna investicija povrnila v treh letih in pol.

Načrt javne razsvetljave v občini Moravče

Alenka P.