V Kamniku bodo svetniki SDS uresničili s podporo volilcev na letošnji lokalnih volitvah, ki bo 18. novembra 2018, v naslednjih štirih letih  po večinski izvolitvi v Občinski svet uresničili naslednje dane obljube in poskrbeli :

– za odlično okolje, ki bo ugodno vplivalo na razvoj gospodarstva, ki je glavno gonilo napredka občine Kamnik,
– da bo občina Kamnik spet privlačna za domače in tuje investicije,
– da se bo v občini Kamnik odprlo čim več delavnih mest z visoko dodano                  vrednostjo,
– za boljšo telekomunikacijsko infrastrukturo in pokritost mobilnega omrežja, ki      je v nekaterih delih občine katastorfalna,
– za enakomeren razvoj tako mesta kot vasi in zaselkov.

Začeli namensko urejati prostore nekdanjega KIK-a, UTOK-a in nekdanje klavnice Meso Kamnik, ki so postali že prava sramota za mesto.

Začeli s subvencijami in olajšavami spodbujali inovativnost, dobre pobude in kvalitetne načrte naših občanov in s projekti, ki bodo omogočali več in boljše črpanje evropskih sredstev.

Predvsem pa bodo pomagali s konkretnimi spodbudami malim podjetjem in obrtnikom in jim omogočili, da čim več svojih storitev in izdelkov prodajo v domačem okolju

KAMNIK JE BIL DOLGA DESETLETJA NA ŠESTEM MESTU PO RAZVITOSTI INDUSTRIJSKIH MEST NA BALKANU.

DANES PA SE 65 ODSTOTKOV DELOVNO AKTIVNIH OBČANOV VOZI NA DELO V DRUGE OBČINE!

ZAKAJ?

OBRNIMO KAMNIK V SVET – ZATE KAMNIK!

Avtor: Jože Mežan

Vir :FB