V Evropski uniji živi kar 30 milijonov ljudi z izgubo sluha

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se v Evropi blaga okvara sluha na ravni decibelov (dB) pojavlja že pri 16 odstotkih odraslih. Tako se s to težavo sooča že več kot 71 milijonov ljudi z omenjenega območja, od tega jih ima 55 milijonov, to je 10 do 12 odstotkov, izgubo sluha v govornem območju, kar pomeni, da za uspešno komunikacijo že potrebujejo ustrezne slušne pripomočke.

Strokovnjaki tudi ocenjujejo, da je v EU kar 30 milijonov ljudi z izgubo sluha, ki niso vključeni v obravnavo. Pri nas ocenjujejo, da ima najmanj 150.000 ljudi različne stopnje okvare sluha. Približno 70.000 jih uporablja slušni aparat, poznavalci pa menijo, da marsikdo, ki ima težave s sluhom, predolgo odlaga z iskanjem strokovne pomoči.

Izgubo sluha je mogoče preprečiti, ljudi s to težavo zdraviti oziroma jim omogočîtî rehabilitacijo. Zelo pomembno pa je tudi širše ozaveščanje za preprečevanje izgube sluha ne le na delovnem mestu, temveč tudi v prostem času, v domačem in zunanjem, vse bolj hrupnem okolju.

D. B.

Vir: Oglasna priloga Dela in Slovenskih novic, april 2019