5. oktobra 1966 sta Mednarodna organizacija dela (ILO) in Unesco podpisala v Parizu Priporočila o položaju učiteljev, ki veljajo še danes.

V spomin na ta dogodek je Unesco na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi razglasil 5. oktober za svetovni dan učiteljev.

Praznujejo ga v nekaj več kot sto državah.

Tema letošnjega dneva učiteljev je: Pravica do izobrazbe je tudi pravica do usposobljenega učitelja (The right to education means the right to a qualified teacher).

V študijski program Izobraževanje učiteljev se je v študijskem letu 2017/18 vpisalo 10 % vseh študentov.

Število učiteljev narašča. Do srednješolske ravni izobraževanja so zaposleni na tem področju v veliki večini učiteljice, na terciarni ravni prevladujejo učitelji (55 %).

V šolskem letu 2017/18 so bili zaposleni v predšolski vzgoji v 97% ženske, v osnovnošolskem izobraževanju je bil ta odstotek za deset odstotnih točk nižji, bilo jih je 87 %, na srednješolski ravni izobraževanja se je ta delež znižal na 68 %, na terciarni ravni pa  se  je številčno razmerje med spoloma obrnilo: moških je bilo 55,5 %, žensk 44,5 %.

Povprečen profil osebe, ki poučuje na terciarni ravni izobraževanja, je redni profesor moškega spola

V študijskem letu 2017/18 je bilo na terciarni ravni izobraževanja zaposlenih  2.619 visokošolskih učiteljev; od tega je bilo 35,5 % rednih profesorjev, 27,3 % izrednih profesorjev, 26,9 % docentov, 6,3 % predavateljev in 4 % lektorjev.

O. Š.

Vir: KLIK

Prazniku učiteljev se pridružuje tudi portal Osrednja Slovenija – iskrene čestitke ob svetovnem dnevu učiteljev želimo vsem učiteljicam in učiteljem!