sobota, november 17, 2018

50 občin v Sloveniji z najvišjim odstotkom povečanja števila prebivalcev

Katere so tiste občine v Sloveniji, ki so v obdobju med leti 2008 in 2016 najbolj povečale število svojih prebivalcev?Na 1. mestu je Občina...

Ali je celostna strategija Občine Ivančna Gorica prava?

V Ivančni Gorici se zelo povečuje motorni prometNa območju Občine Ivančna Gorica so opazni trendi naraščanja osebnega motornega prometa in posledice njegovih negativnih vplivov...

Otvoritev Gasilskega doma Škocjan in Ceste Jožeta Pučnika

Cesta dr. Jožeta PučnikaV občini Grosuplje je bila danes otvoritev Ceste dr. Jožeta Pučnika. Govorca na slavnostni otvoritvi sta bila dr. Peter Verlič,...

Razvojna strategija trajnostnega turizma v Lukovici

Po ustvarjalni poti do znanja Občina Lukovica se je vključila v projekt Fakultete za uporabne družbene študije iz Nove Gorice z naslovom: ''Načrtovanje izhodišč razvojne...

Na Zbiljah uredili infrastrukturo

Gradnja manjkajočega pločnikaZbilje oz. umetno Zbiljsko jezero je priljubljena izletniška točka. Vse od konca lanskega leta so tam potekala dela na državni cesti na...

Občina Moravče želi svojim občanom zagotoviti možnost širokopasovnih priključkov

Dokument z naslovom Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini MoravčeDostop do interneta in drugih raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev,...

V Mengšu očistili del brežine struge Pšate

Ob njej in v sami strugi Pšate pri Ravbarjevem gradu se je nabrala večja količina odpadlega vejevja, drevja in drugih ovir, ki zmanjšujejo njen...

V centru Kamnika odkrili arheološke ostanke

Na območju Glavnega trga so pri urejanju ceste Glavni trg - Medvedova ulica (odsek od pošte do sodišča) odkrili ostanke nekdanjega severnega mestnega obzidja...

V Vodicah imajo nov odlok o oglaševanju in obveščanju

Na 25.seji Občinskega sveta je bil odlok sprejet z namenom ureditve pogojev, načinov ter obveznosti za oglaševanje in obveščanje. Sedaj je oglaševanje in obveščanje...

V Občini Borovnica iščejo vizijo prometa in mobilnosti

V sklopu priprave Celostne prometne strategije Občine Borovnica bo v torek, 20. 6. 2017, že 3. javna razprava na temo oblikovanja vizije prometa in mobilnosti v občini do...

NOVOSTI