Rado Gladek, aktualni podžupan Trzina, bo na letošnjih lokalnih volitvah (18. 11. 2018) kandidiral za župana občine Trzin. Po podatkih Ministrstva za javno upravo je skupaj z njim v boju za župansko mesto v Trzinu pet kandidatov.

Gospod Rado Gladek, kako bi se našim bralcem portala na kratko predstavili?

Sem 51-letni diplomirani ekonomist, ki je s Trzinom tesneje povezan od leta 1990, ko sem se zaposlil v enem izmed  trzinskih podjetij, od leta 1996 pa z ženo in otrokoma v Trzinu tudi živim. V zadnjih letih tu svoje delo opravljam kot samostojni podjetnik, kar pomeni, da s Trzinom zasebno ter poslovno živim in diham dolga leta. Že sedaj sem zelo aktiven v lokalni politiki, in sicer kot občinski svetnik ter nepoklicni podžupan.

Vaša županska kandidatura je strankarsko podprta.

Omejevalne politične delitve ne podpiram in srčno zagovarjam model tvornega sodelovanja. Vedno se mi zdi najpomembnejši posameznik sam, skupaj s tem, kar nosi v srcu in v glavi. V tej luči strankarska pripadnost za doseganje skupnih višjih ciljev ni bistvena.

Kot človek, ki tudi sicer na vseh področjih svojega udejstvovanja nastopam s kleno, pokončno držo in iskrenost štejem kot vrlino, ne skrivam, da podpiram temeljne vrednote, ki jih Slovenska demokratska stranka SDS zagovarja ter aktivno udejanja; in sicer svobodo, človekovo dostojanstvo, pravičnost, solidarnost in domoljubnost ter pozitiven odnos do okolja. Prepričan sem, da so to vrednote, ki jih kot trden temelj obstoja in nadgradnje v vseh načrtovanih projektih potrebujejo vsi Trzinci.

Kako komentirate vedno bolj pogost pojav, da v lokalni politiki postopoma prevladuje pojavljanje kandidatov nestrankarskih list?

Tudi sam se zavedam dejstva, da je navidezna neodvisnost od političnih strank, katerih stabilnost v današnjih časih ni najbolj gotova, tudi v lokalni politiki precej prisotna. Morda bi celo prineslo kakšno politično točko ali glas neopredeljenega volivca več, če bi tudi sam nastopal domnevno samostojno, kot to marsikdo od kandidatov počne. Vendar ocenjujem, da je večina te tako imenovane neodvisnosti resnično zgolj navidezna, saj največkrat v ozadju takih kandidatov stojijo prepoznavni strankarski obrazi, izražajoči podporo »neodvisnim« kandidatom.

Moje skromno mnenje je, da taka neodvisnost pač ni neodvisna. In tako ravnanje po moji oceni tudi ne predstavlja ne pokončne drže in ne lojalnosti svojim prepričanjem, temveč gre pri tem za oportunistično igro z namenom čim večjega števila pridobivanja glasov volivcev. Da, tudi sam bi lahko kandidiral kot neodvisni župan s podporo volivcev in morda bi bile moje politične možnosti brez strankarske podpore lahko celo večje, kot včasih slišim v pogovoru s sokrajani. Vendar pa se mi to, da tudi navzven jasno pokažem, katere vrednote spoštujem, zdi znak lojalnosti, trdne moralne drže in iskrenosti. In verjamem, da bodo tudi strankarsko morda drugače opredeljeni volivci uvideli, da bom s tako držo pravično zastopal prav vse Trzince. Ravno zato, ker te vrednote dejansko tudi živim.

Zakaj ste se odločili kandidirati za mesto župana občine Trzin?

Pred štirimi leti sem za kandidaturo na lokalnih volitvah prvič zbral pogum. Takratna odločitev za to je bila zelo težka, saj sem se podajal v neznano, sama izkušnja pa je bila naporna, vendar zelo prijetna – v času predvolilne kampanje sem prejel veliko besed spodbude, izvolitev za občinskega svetnika pa je potrdila pravilnost moje odločitve. Istočasno sem postal tudi (nepoklicni) podžupan. Zaradi intenzivnega opravljanja obeh navedenih funkcij sem odlično seznanjen z ustrojem delovanja lokalne samouprave, kar je predstavljalo veliko prednost pri sprejemu odločitve za kandidaturo na letošnjih lokalnih volitvah. Vem, da je in bo tudi tokrat naporno, vendar sem sedaj še bolj trdno prepričan, da je vredno – zaradi vseh občanov Trzina.

Zakaj je prav Trzin vaš kraj?

Sicer sem rojeni Ljubljančan, ki pa hrupnega mestnega življenja prav nič ne pogreša in s svojo družino neznansko uživa v trzinski občini. Trzin je namreč s svojo naravno lego in visoko razvitostjo odličen kraj za življenje. Bližina narave na eni strani in bližina glavnega mesta na drugi strani nudita vsem prebivalcem možnost visoke kvalitete življenja. Sam cenim vse predele Trzina, vsakega s svojimi posebnostmi, notranji mir in sprostitev pa vedno najdem v bližnjem gozdu, kjer se dnevno sprehajam z našo psičko.

Kateri je največji izziv občine?

Ob upoštevanju dejstva, da so programi vseh kandidatov za župana naše občine zelo podobni, je jasno, da se nujnosti obvladovanja očitnih izzivov v polnosti zavedamo prav vsi, ki živimo s Trzinom. Največji projekti, ki se jih z ekipo nameravamo takoj lotiti, so podrobneje izpostavljeni v našem programu – vabim vas, da si ga preberete, ne bo vam žal. Kljub vsemu pa velja izpostaviti nekaj ključnih projektov, in sicer zlasti dokončanje projekta izgradnje Doma zaščite in reševanja ter izgradnja obvoznice, ki bo prometno razbremenila stari del Trzina.

Ne gre pa zanemariti tudi nameravane razširitve športnega parka, izgradnje športno-kulturne dvorane, aktivnejše skrbi za starejše, uvedbe dodatnih ugodnosti za starše in mlade družine ter kar nekaj drugih pomembnih projektov.

Kako vi vidite vlogo župana?

Menim, da je ustroj lokalne samouprave v praksi potrebno razumeti na način, da za operativno delovanje občine skrbi občinska uprava, župan pa je predvsem koordinator usklajevanja interesov različnih skupin občanov. Ne glede na različne interese pa mora župan seveda skrbeti za primeren razvoj in napredek občine. Ker sem v zadnjem mandatu kot podžupan neposredno spoznal delovanje lokalne skupnosti, lahko kredibilno podam oceno, da naša občinska uprava s svojim kadrovskim ustrojem operativno kvalitetno obvladuje zahteve delovanja občine glede na njeno velikost. Iz tega razloga bi sam delo župana opravljal nepoklicno in na ta način sodelavcem občinske uprave izkazal zaupanje v njihovo delo, volivcem  pa dokazal, da s smotrno rabo občinskih sredstev mislimo resno.

O. T.