Pet županov podpisalo Deklaracijo o varovanju okolja

V torek, 9. aprila 2019 je pet županov naše regije (občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin) podpisalo na Moravški koči (dom Ušte-Žerenk) Deklaracijo o varovanju okolja.

Župani teh občin podpirajo prizadevanja Občine Moravče za čisto okolje.

Slovenija je na področju naravne dediščine ena najbogatejših evropskih držav. Odlikujejo jo razgibano površje, prijetno podnebje, bogato vodovje s kakovostno podtalnico, gozdnatost in visoka stopnja biotske pestrosti. Žal je naše naravno bogastvo v zadnjem desetletju vse bolj ogroženo zaradi brezglavega razvoja, ki ustvarja okoljsko nepravičnost in oddaljuje smer razvoja od načel trajnostnega izrabljanja naravnih virov.

Prebivalci osrednjeslovenskih občin severovzhodnega zaledja Ljubljane toliko bolj občutimo posledice nespametnega ravnanja z okoljem, saj nagel razvoj prestolnice vse bolj posega v naše naravne vire. Opažamo, da se je zlasti v zadnjem desetletju v nekaterih naših naseljih vidno poslabšala kakovost bivanja, ponekod celo do te mere, da je ogroženo zdravje naših občanov.

Župani petih občin se zato zavezujemo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da zagotovimo našim občinam trajnostni razvoj. S svojim delom bomo budno bdeli nad ravnanjem z okoljem. Posebno pozornost bomo posvečali ravnanju podjetij, ki najbolj grobo posegajo v naše okolje. Pri tem računamo na razumevanje in pomoč ustreznih državnih organov in Mestne občine Ljubljana. Hkrati se zavezujemo, da bomo na okoljskem področju delovali vzajemno, se med seboj podpirali, izmenjevali podatke in nastopali kar se da enotno.

Naše ravnanje naj prispeva h krepitvi regionalne zavesti. Pri razvojnih projektih bomo upoštevali najvišje mednarodne okoljske standarde, katerim se je zavezala Republika Slovenija. Od slednje bomo zahtevali pomoč pri sanaciji že obstoječih degradiranih območij in izvajanje rednega monitoringa. Ob tej priložnosti ustvarjamo temelje regijskemu projektu na okoljskem področju, v okviru katerega si bomo prizadevali pridobiti evropska sredstva.

V duhu skorajšnjega dneva Zemlje, ki bo 22. aprila, se svečano zavezujemo:

dr. Milan Balažic, župan občine Moravče
Toni Dragar, župan občine Domžale
Franc Jerič, župan občine Mengeš
Peter Ložar, župan občine Trzin
mag. Olga Vrankar, županja občine Lukovica