Ker država v gozdnogojitvenem načrtu ni predvidela konjske paše, je kmet kasiral 400 € kazni

Kmet je šel na sečnjo v gozd. Med tem, ko je podiral drevesa, se je konj pasel (v gozdu).

In ker država v gozdnogojitvenem načrtu ni predvidela konjske paše, je kmet kasiral 400 € kazni.

Podobne nebuloze (neumnosti) sem doživel tudi sam, ko sem prejel 600 € kazni za posek 0,4 m3  drevja pod merilnim pragom izven dovoljene odločbe.

Postopek varstva zakonitosti me je oprostil vseh obtožb.

Tudi tukaj bi bilo podobno, namreč konj se v gozdu ne more pasti, pase se lahko samo na travniku.

Matjaž Zorman, objava na FB