Nacionalni inštitut za javno zdravje je na svoji spletni strani objavil podatke o zdravju občanov po posameznih občinah za leto 2018.  V nadaljevanju so navedeni ključni izsledki raziskave, ki se nanašajo na zdravje v občini Vodice v primerjavi z regijo in celotno Slovenijo.

Zdravstveno stanje in umrljivost:
 • Prirast prebivalstva je znašala 5,8 ‰, medtem ko je v Sloveniji 0,8 ‰.
 • Starejše prebivalstvo nad 80 let predstavlja 3,3 %, slovensko povprečje je 5 %.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalce je povprečno trajala 10,6 koledarskih dni na leto, medtem ko je v Sloveniji trajala 14,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, zaradi sladkorne bolezeni ali proti strjevanju krvi je nižje od slovenskega povprečja.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,2.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva:

 • Prekomerna prehranjenost otrok in telesni fitnes otrok je bil nekoliko nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit za odkrivanje raka debelega črevesa in danke je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 64,3 %.
 • Presejanost v Programu Zora za odkrivanje raka materničnega vratu je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.
 • Prav tako je mikrobiološka kakovost pitne vode znašala 97 % v primerjavi s slovenskim povprečjem, ki znaša 91 %.

Raziskava je obenem pokazala, da sta razvitost občine in stopnja delovne aktivnosti višji od slovenskega povprečja. Dodatne grafične prikaze in definicije kazalnikov pa dobite na spletni strani raziskave Zdravje v občini 2018.

Kaja Z.