V gradivu 29. seje Občinskega sveta Občine Domžale, ki bo v sredo, 20. septembra 2018, ob 16. uri, je med svetniškimi vprašanji pod zaporedno številko 381 tudi tole “pismo” oz. pobuda Aleksandre Borštnar Maček, prof. nem. in univ. dipl. novinarke:

“Že tretjič se obračam na vas s prošnjo za podporo pri pobudi za ureditev prometne signalizacije (pločnikov in označenih prehodov za pešce) ob desni strani cestišča skozi naselje Škrjančevo ob cesti LC-260710 Količevo-Radomlje.

V naselju Škrjančevo in tudi naprej v naselju Radomlje (vse do priključka ceste za Turnše) namreč na desni strani ceste ni pločnika in tudi ne označenega prehoda za pešce, kjer bi se dalo varno prečkati cesto.

Gost promet na omenjeni cesti predstavlja nevarnost za vse stanujoče ob desnem delu cestišča, če želimo prečkati cestišče peš ali s kolesom. Tveganje pa se še poveča, ko morajo nezavarovano prečkati cesto otroci in starejše (tudi invalidne) osebe, ki živijo na desnem delu cestišča.

Iz Urada župana Tonija Dragarja so v odgovoru iz dne, 7. 7. 2015, navedli:

»Vas predlog ocenjujemo kot smiseln ter ga bomo obravnavali pri izdelavi projektne dokumentacije, ki jo nameravamo pripraviti v letošnjem letu skladno z načrtom razvojnih programov občine. Rekonstrukcija ceste je sicer v razvojnih načrtih predvidena za leti 2016 in 2017.«

Verjeli smo vašim besedam in potrpežljivo čakali na leto 2017 ter pričetek del na omenjenem cestišču, dokler mi niso prejšnji teden ob prečkanju ceste pred hišo na nezavarovan način, v katerega smo prisiljeni, skoraj povozili 5-letnega sina, saj švigajo vozila pogosto nepretrgano v obe smeri!

Kdo bo odgovarjal, če pride do kakšnih žrtev na omenjenem odseku?

S tem dogodkom je moje potrpežljivosti konec in bom prišla do rešitve, da zavarujem lastno življenje, življenje svojih otrok in vseh stanujočih na tej strani ceste, na tak ali drugačen način.

V dopisu županu sem tudi navedla nadaljnje ukrepe.

V prilogi pošiljam prvo pisno pobudo (16. 6. 2015), odgovor župana na mojo lansko pobudo (7. 7. 2015), v katerem je napovedal ureditev prometne signalizacije na tem odseku v letu 2016/17, ponovni poziv k čim hitrejši ureditvi tega odseka (11.10.2016), ter se tretji poziv za ureditev pločnikov (18.5. 2018).

Poslano:

  •  vsem občinskim svetnikom,
  • Uradu župana Občine Domžale,
  • Oddelek za komunalne zadeve Domžale ter Policijski postaji Domžale.

Za vsako povratno informacijo in predvsem aktivno podporo pri realizaciji TAKOJŠNJE ureditve prometne signalizacije za varna udeležbo v prometu za vse krajane Škrjančevega in Radomelj se vam že v naprej lepo zahvaljujem.

S spoštovanjem,

Aleksandra BORŠTNAR MAČEK, prof. nem. in univ. dipl. novinarka