Če storiš prometni prekršek v Italiji ali v Avstriji

Kar nekaj Slovencev je v zadnjem času prejelo obvestilo o prekrških, storjenih v Italiji in v Avstriji, ki so bili v italijanskem oz. nemškem jeziku. 

To pomeni kršenje njihovih temeljnih pravic. Direktiva (EU) 2015/413 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških namreč določa, da morajo tuji organi v pisnih obvestilih o prometnih prekrških uporabiti jezik države registracije ali enega od uradnih jezikov države članice registracije.

Šulinova je o tem opozorila Evropsko komisijo in od nje zahteva pojasnilo, kako Komisija nadzoruje izvajanje te direktive v Italiji in v Avstriji. Na Komisijo je naslovila tudi zahtevo, kaj bo naredila, da bo pošiljanje obvestil skladno z zakonom in se bo torej uporabljala slovenščina za lastnike, ki imajo avtomobil registriran v Sloveniji.

Vprašanje Komisiji so podprli tudi vsi slovenski evropski poslanci.

Komisija ima tri tedne časa za odgovor. Direktiva je bila namreč sprejeta za izboljšanje varnosti v cestnem prometu s ciljem zmanjšati število smrtnih žrtev in poškodb ter materialno škodo. Pomemben element te politike je dosledno izvrševanje sankcij za cestnoprometne prekrške, storjene v Evropski uniji, ki bistveno ogrožajo varnost v cestnem prometu.

Nič novega v Trstu. Oziroma je vedno slabše!Niente de novo a Trieste. Anzi pezo del pezo con discriminazioni raziali a go-go.Siamo in Italia e si parla Italiano! Detta da un poliziotto nel centro de Trieste il 6 febbraio 2019 no nel 1919. Dove xe la legalità, dove il rispetto delle leggi che regola gli accordi post-bellici firmati dall'Italia? Me porte a Bazovica a fucilarme perchè domando che veni rispetado un DIRITTO UMANO?

Gepostet von David Danev am Mittwoch, 6. Februar 2019

Marta Osojnik
Telefon: +32 473 625 868
Twitter: @mosojn