Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je dne 13. 7. 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 48/18), ki bodo potekale 18. 11. 2018. Roki za izvedbo volilnih opravil so začeli teči v ponedeljek, 3. 9. 2018. Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane pozivajo, da v skladu s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinski volilni komisiji Občine Horjul do vključno 13. 9. 2018, posredujejo predloge za imenovanje volilnih odborov.

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov za predsednika ali člana volilnega odbora oziroma njuna namestnika predložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor  in pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil Občinsko volilno komisijo Občine Horjul o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom. Če tega ne stori ali če poda o tem lažno izjavo, se kaznuje za prekršek.

Člani volilnega odbora so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v Občini Horjul. Nihče ne more biti član več kot enega volilnega odbora. Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti kandidat na volitvah, predstavnik list kandidatov oz. kandidata, niti zaupnik. Prav tako predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more in ne sme biti:

  • zakonec,
  • oče ali mati,
  • otrok,
  • sestra ali brat,
  • posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Pisne predloge skupaj s soglasjem in izjavo lahko posredujete na naslov Občina Horjul, Občinska volilna komisija, Občinski trg 1, 1354 Horjul ali na [email protected],

in sicer najkasneje do 13. 9. 2018.

Mojca J.